Skip to content

Coaching vs Counselling

Verschil tussen Coaching en Counselling

Coaching (richt zich met name op gedrag)

    • Coaching is in het algemeen gericht op het vinden van oplossingen.
    • Coaching brengt je in dieper contact met jezelf, waardoor je ontdekt wat je echt wilt.
    • Coachingsgesprekken richten zich veelal eerst op het stellen van doelen en vervolgens op het bereiken van die doelen.

Je persoonlijk leiderschap inhoud te geven

Vanuit een persoonlijk contact daag ik je uit en neem ik de tijd om uit te vinden wat het voor jou betekent om te leren de juiste keuzes te maken en wat je daarin belemmert. Ik help je om ervoor te zorgen dat jij al jouw potentieel benut, zodat je oplossingen kunt vinden voor dilemma’s waar je mee worstelt, zowel professioneel als persoonlijk. Ik lever je geen kant en klare antwoorden en oplossingen. Door je de juiste vragen te stellen en je instrumenten aan te reiken, help ik je bij het vinden van je eigen oplossingen en antwoorden. Op die manier leer je je eigen persoonlijk leiderschap inhoud te geven. Als coach ben ik een partner die je helpt en ondersteunt om jouw leven te leiden zoals je zelf wenst en waarin jij je eigen keuzes maakt.
Het is goed om te weten dat coaching geen therapie is. In tegenstelling tot counselling helpt coaching niet om trauma’s uit het verleden te verwerken.

Counselling (richt zich met name op de onderliggende emoties)

Meisje met hond

Counselling is in het algemeen gericht op het duiden en analyseren van problematiek, dit kan zowel privé als werk gerelateerd zijn. Het gaat dan vaak om steeds terugkerende problemen die hun wortels vinden in het verleden, en die je belemmeren om in het heden op een goede manier te functioneren.
In die situaties, als het je niet meer lukt om er alleen uit te komen, kan een counsellor je helpen om dat probleem te analyseren en af te pellen, zodat je uiteindelijk beter met de situatie kunt omgaan en leert om effectiever te functioneren. Counselling zou je kunnen vergelijken met cliëntgerichte en vriendelijke psychotherapie. Counselling gaat daarmee veel dieper dan coaching.

Als counsellor ben ik een objectieve buitenstaander en voer ik een aantal diepgaande en gestructureerde gesprekken met je. Daardoor kan ik je helpen om jouw problemen in het juiste perspectief te zien en van verschillende kanten te beschouwen. Van daaruit gaan we samen op zoek naar een manier om met je probleem om te gaan of er een oplossing voor te vinden, zodat je uiteindelijk vrijer door het leven kunt gaan. We gaan als het ware opnieuw alle puzzelstukjes leggen zodat ze wel passen.
In onze gesprekken stel ik mij open, oprecht en respectvol op. Ik ben empathisch en bied je een luisterend oor.

Daarnaast ben ik non-directief. Dat wil zeggen dat ik jou nooit zal vertellen wat je moet doen of hoe je dat moet doen. Belangrijk is dat je weer leert om leider over je eigen leven te worden, zodat je niet langer meer het gevoel hebt dat het leven je overkomt. Ik heb tijdens mijn opleiding verschillende methodieken geleerd die ik ook inzet. De kracht die je nodig hebt zit van binnen.

Vaak gaat counselling vanzelf over in coaching

Als het ‘achterstallig onderhoud’ is gedaan, komt er ook weer energie vrij om naar de toekomst te kijken. Coaching is een prachtig instrument om jouw persoonlijke groei op de voet te volgen. Als mensgericht coach begeleid ik je, door goed naar je te luisteren, met je mee te denken en te voelen, je eerlijke feed back te geven, uit te dagen en aan te moedigen. Mijn uitgangspunt is de positieve benadering: de fles is halfvol! Met behulp van oplossingsgerichte therapie pakken we je struikelblokken aan. Onderweg zal ik ervoor zorgen dat je je reisdoel niet uit het oog verliest.